Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Grannsamverkan

Vem som helst kan skapa grannsamverkan i sitt bostadsområde. Vill man ha ett tryggare och trivsammare område är detta en effektiv metod som gör att grannar lär känna varandra bättre.

En fungerande grannsamverkan minskar även risken för inbrott och andra brott med cirka 26 % enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Syftet med grannsamverkan är dels att göra bostadsområdet mindre intressant för brottslig verksamhet, dels att motverka anonymiteten som lätt kan uppstå i ett bostadsområde. Detta genom att de boende ges kunskap i hur man skyddar sin bostad, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Dessutom skapar de boende ett samarbete som gör det lätt att kunna kontakta varandra vid behov.

Grannsamverkan drivs av de boende med stöd från polisen och i samarbete med fastighetsägaren.  

Är du intresserad av att starta grannsamverkan och vill veta mer? Gå in på www.samverkanmotbrott.se.