Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Esplanaden 1

I januari 2024 tog vi första spadtaget för vår stora ombyggnation av Esplanaden 1 på Ribbings väg 91 i Edsberg. Ombyggnationen kommer att resultera i 77 nya moderna lägenheter. Beräknad inflytt blir i början av första kvartalet 2026.

Statusuppdatering 2024-06-12 för kringboende. Detta händer i sommar:

Under mitten av juni till början av augusti fortsätter vi med rivning och gör en del borrningsarbeten för att kunna dra in rör och el. Den lastbil som står på uppfarten kommer att köras bort från platsen i mitten av juli.

De arbeten som vi gör kan medföra en del ljud och vi ber om överseende med det. Arbeten som kan upplevas som störande görs bara mellan kl 8-17 måndag till fredag.

Statusuppdatering 2024-04-29: Besök av Arbetsmiljöverket. Resultat "utan anmärkningar" 

Arbetsmiljöverket har genomfört en rutinkontroll av ombyggnationsprojekt Esplanaden 1. Kontrollen är ett led i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och säkerhetskultur inom byggsektorn, och en av Arbetsmiljöverkets inspektioner under 2022-2024. Kontrollen handlade bland annat om trygg och säker arbetsmiljö i samband med att vi lastar och lossar byggnadsmaterial och containrar. Resultat blev ”utan anmärkningar”, vilket vi är stolta och glada över. Vi tackar vår entreprenör Husab för ett fint samarbete med bygget. Vi ser även att vårt medlemskap i Rättvist byggande medför en positiv effekt på arbetsmiljön, även om det inte är verksamhetsområdet för Rättvist byggande.

Tryggare och mer trivsamt i området

Esplanaden 1 har tidigare varit ett vårdboende och därefter utgjorts av ungdomslägenheter med korttidskontrakt samt särskoleverksamhet. Den senaste tiden har byggnaden varit tom i väntan på renovering. Nu ger vi byggnaden nytt liv och skapar nya hem för hyresgäster som står i kö hos oss. Vi  hoppas att ett bebott hus ska öka känslan av trivsel och trygghet för dem som bor i området och bidra till en positiv utveckling av Edsberg. De nya lägenheterna blir i storlekarna 1-4 rum och kök och får en bra standard med gemensamma faciliteter som cykelrum, tvättstuga, barnvagnsrum och en gård i direkt anslutning till huset. Vi räknar med att de första hyresgästerna kan flytta in i början av första kvartalet 2026.

Snäckbackens förskola i tillfälliga lokaler

Inför ombyggnationen har vi skapat tillfälliga lokaler för Snäckbackens förskola, som tidigare hyrde lokaler i byggnaden. Förskoleverksamheten är planerad att flytta tillbaka till Esplanaden 1 när ombyggnationen är klar.

Bilden ovan är en visionsbild som ger en känsla för hur byggnaden kommer att se ut efter ombyggnationen.