Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Esplanaden 1

I januari 2024 tog vi första spadtaget för vår stora ombyggnation av Esplanaden 1 på Ribbings väg 91 i Edsberg. Ombyggnationen kommer att resultera i 77 nya moderna lägenheter.

Statusuppdatering 2024-03-19:

Från slutet av mars till och med slutet av sommaren demonterar vi vissa delar av byggnaden och sanerar där det behövs. I samband med detta transporterar vi bort vitvaror och ser över vad vi kan återanvända i
ombyggnationen, för att göra den så hållbar som möjligt. Arbetet kommer att medföra buller och det kan kännas stökigt kring fastigheten. Vår ambition är att störa så lite som möjligt, och vi gör därför
regelbundna bullermätningar.

Tryggare och mer trivsamt i området

Esplanaden 1 har tidigare varit ett vårdboende och därefter utgjorts av ungdomslägenheter med korttidskontrakt samt särskoleverksamhet. Den senaste tiden har byggnaden varit tom i väntan på renovering. Nu ger vi byggnaden nytt liv och skapar nya hem för hyresgäster som står i kö hos oss. Vi  hoppas att ett bebott hus ska öka känslan av trivsel och trygghet för dem som bor i området och bidra till en positiv utveckling av Edsberg.  

Snäckbackens förskola i tillfälliga lokaler

Inför ombyggnationen har vi skapat tillfälliga lokaler för Snäckbackens förskola, som tidigare hyrde lokaler i byggnaden. Förskoleverksamheten är planerad att flytta tillbaka till Esplanaden 1 när ombyggnationen är klar.

Bilden ovan är en visionsbild som ger en känsla för hur byggnaden kommer att se ut efter ombyggnationen.