Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Svalgången

Området består av tre- och sexvåningshus. Information om fritid, butiker & service, kommunal service samt kommunikationer finns på områdessidan för Helenelund.

Ny Tvärbana, nytt torg och nya fina bostäder

Sollentunahem planerar en ny innergård i anslutning till befintliga husen, samt nya, fina bostäder och butiker i kvarteret Hoppet. Det kommer även byggas bostadsrättslägenheter inom kvarteret, av andra aktörer. Sollentuna kommun kommer att anlägga nya gator och infrastruktur längs Eriksbergsvägen och norr om kvarteret Hoppet. Entreprenören Infrakraft bygger om vägporten, och leder om E4an. Samma entreprenör bygger torg och Tvärbanan med SL och Sollentuna kommun som uppdragsgivare. Den kommande Tvärbanan ska få sin slutstation i Helenelund. Trafikstart planeras till hösten 2025. 

Läs mer om vad som händer i kvarteret Hoppet, Svalgången.