Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Parkeringsplatser

Regler för att hyra parkeringsplatser hos Sollentunahem

P-platsregler

Vi kan endast erbjuda parkeringsplats till kontraktsinnehavaren och generellt gäller att Sollentunahem i dagsläget max kan erbjuda 2 p-platser per hushåll. Som hyresgäst kan du hyra parkeringsplats inom ditt eget bostadsområde. Lediga parkeringsplatser publiceras varje torsdag.

Allmänna bestämmelser

Bilplatsen är endast avsedd för fordon som är registrerad som personbil. Fordon som är i sådant skick att det av upplåtaren bedöms vara fordonsvrak, får inte förvaras uppställd på bilplatsen.

Uppsägningstid

3 månader.

Hyr du en bilplats av oss och vill byta den mot en annan av våra bilplatser, har du en månads uppsägningstid på den plats du vill säga upp. Uppsägningen gäller från närmast kommande månadsskifte och ska ske via Mina sidor eller skriftligen till vår kundtjänst.

Hyra parkeringsplats

Följ dessa steg om du vill hyra en parkeringsplats:

1. Registrera dig som sökande via Intresseanmälan p-plats på Mina sidor.

2. Anmäl ditt intresse för någon av de lediga parkeringsplatserna inom ditt bostadsområde, via Lediga parkeringar på Mina sidor.

Förmedling av parkeringsplatser

Förmedling av parkeringsplatser sker på samma sätt som för våra lägenheter. För utomhusplatser gäller att den med längst kötid erbjuds kontrakt direkt, utan visning. Din intresseanmälan är bindande och därför ska du ha sett utomhusplatsen och veta var den ligger innan du anmäler intresse. 

När det gäller garageplatser skickar vi erbjudandebrev och den sökande har möjlighet att tacka ja eller nej till platsen.

Moms på parkerings- och garageplatser

Enligt gällande skatteregler är fastighetsägaren skyldig att ta ut moms på garage- och par­kerings­platser som hyrs ut till andra än till fastighetsägarens bostadshyresgäster. Om du till exempel hyr en bostadslägenhet av Sollentunahem och en p-plats av Sollentunafastigheter 2, måste vi debitera moms på avgiften för den parkeringsplatsen. Det innebär att avgiften för parkeringsplatsen höjs med 25 procent. Om parkeringsplats kostar 400 kr tillkommer 100 kr i moms=totalt 500 kr inklusive moms. Det totala beloppet syns på hyresfakturan för parkeringsplatsen. 

Kontrakt

När du söker en parkeringsplats som är ledig "Nu" kan du få kontraktet per den första eller den 15:e varje månad. Observera att du inte kan använda platsen förrän kontraktsdatumet börjat gälla och du har signerat/undertecknat kontraktet.

För mer information om garage och parkeringsplatser är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.