Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Organisation

Sollentunahem är ett aktiebolag som ägs helt av Sollentuna Stadshus AB, som i sin tur ägs helt av Sollentuna kommun.

Sollentunahem består av Vd-staben, Förvaltningsavdelningen, Fastighetsutvecklingsavdelningen, Ekonomi- och IT-avdelningen samt Kommunikation. 

Kärnverksamheten bedrivs ute i våra bostadsområden av våra kvartersvärdar. Kvartersvärden ser till att det är helt, rent och snyggt i fastigheten och att kvarteret känns tryggt och trivsamt. Tillsammans med Kontaktcenter svarar de också för den dagliga kontakten med våra hyresgäster.

I Förvaltningsavdelningen ingår en Teknik- och underhållsenhet samt Marknadsenhet. 

Vi har stödfunktioner inom Ekonomi och IT, Kommunikation och Kontaktcenter samt HR. Medarbetarna inom Ekonomi och IT ansvarar för budgetplanering, uppföljning, systemstöd och vår IT-miljö. På Kommunikationsavdelningen arbetar vi med Sollentunahems varumärke samt interna och externa kommunikation. Vårt Kontaktcenter ingår i Kommunikationsavdelningen och jobbar med kundservice både till våra kunder och egna medarbetare. HR-avdelningen ansvarar för arbetsgivarvarumärket, rekrytering, personalfrågor samt verksamhetsutveckling.

Totalt har Sollentunahem cirka 80 anställda.