Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Trygghetsvärdar, sommarjobb, läxhjälp – och många fler goda exempel

Trygghetsvärdar, sommarjobb, läxhjälp – och många fler goda exempel

Vårt trygghetsarbete är mycket konkret. Det är genom handling som vi kan åstadkomma förändring. Här är några goda exempel:

 • Att tänka på om en explosion eller skjutning skulle inträffa
  Vi har ett väl förberett arbetssätt för om en allvarlig händelse skulle inträffa i någon av våra fastigheter, och vill även ge dig som hyresgäst information som är bra att känna till. Se denna checklista över sådant som är viktigt att tänka på om du skulle vara först på plats i ett hus där en explosion eller sprängning har inträffat.

 • Samarbetar med Polisen och andra fastighetsägare för en tryggare miljö. Vi är ordförande i föreningen BID i Tureberg, där fastighetsägare, boende, föreningar, kommunen och Polisen samarbetar för att få en tryggare miljö.  Sollentunahem tar över ordförandeskapet i BID - Sollentunahem
 • ”Effektiv samordning för trygghet (EST)”. Vi analyserar tillsammans med Polisen, kommunen och andra fastighetsbolag vilka områden som är i störst behov av trygghetsåtgärder, och var vi har störst möjlighet att påverka på ett positivt sätt. Vi följer sedan upp våra insatser, för att se vilka som gav en bra effekt. 
 • Trygghetsvandringar i våra områden, där vi identifierar sådant som skapar otrygghet. Det kan handla om klotter, skadegörelse och liknande som behöver åtgärdas.  Sollentunahem satsar på trygghetsvandringar
 • Trygghetsvärdar. Vi anlitar ungdomar från området, som ser till att det är helt, rent och snyggt där våra hyresgäster bor. Vi började satsningen i Tureberg och utökar satsningen till fler områden, där Edsberg är näst på tur. Ökad trygghet för våra hyresgäster
 • Åtgärdar klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor snabbt – helst inom 24 timmar. Modellen heter ”Broken Windows”. Tanken är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende, och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp.
 • Satsning på väktarbil Som ett led inom trygghetsfrämjande åtgärder satsar vi på att låta en väktarbil åka runt bland våra fastigheter på kvällar och nätter, för att göra trygghetsrondering. Sollentunahem utökar säkerheten med väktare.
 • Sommarjobb för ungdomar i området bidrar till ökad integration och ger värdefull arbetslivserfarenhet.  Sommarjobb för trevligare utemiljö
 • Erbjuder läxhjälp för Turebergsskolans elever och på Edsbergs bibliotek för barn i alla åldrar samt vuxna som till exempel går på SFI. Vi vill underlätta barnens integration i samhället och bidra till ökad studiemotivation, vilket ger bättre chanser på arbetsmarknaden.Läxhjälp för ökad integration och studiemotivation i Tureberg - Sollentunahem
 • Förhindrar olovlig andrahandsuthyrning. Detta gör det lättare att veta vem ens granne är, samtidigt som vi ser till att lägenheterna verkligen förmedlats till personer som står i vår bostadskö.Sollentunahem har återtagit över 100 olovligt uthyrda lägenheter - Sollentunahem
 • Minskar oönskat trapphushäng. När vi använder ljudstörande teknik, så kallade störningsboxar, märker vi att antalet obehöriga personer och störande beteende i trapphusen minskar markant. Minskar trapphushäng med ny teknik - Sollentunahem
 • Trygg miljö i husen och på gårdarna. Vi ser till att miljön i husen och på gårdarna är utformad på ett sätt som känns tryggt och som försvårar brott. Det handlar till exempel om bra belysning, att laga trasiga lampor snabbt och se till att buskar inte är för höga och skapar mörka utrymmen där man inte syns bra. Rent, snyggt och tryggt - Sollentunahem 
 • Schysst och etiskt korrekt på våra byggarbetsplatser. Vi är medlemmar och ingår i styrelsen för föreningen Rättvist byggande, som förhindrar arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Den kan handla om svart arbetskraft, ogiltiga ID-handlingar eller oanmälda underentreprenörer. Sollentunahem arbetar aktivt för en sund byggbransch - Sollentunahem
 • Enkelt att rapportera upplevd otrygghet. Om kan som hyresgäst upplever en händelse eller miljö som otrygg kan man mejla till trygg@sollentunahem.se, så gör vi vad vi kan för att åtgärda. Vi följer också upp och utvärderar inrapporterad otrygghet, för att ha en tydlig bild över läget.
 • Engagerade medarbetare Vi ser till att alla medarbetare på Sollentunahem är engagerade i trygghetsarbetet, bland annat genom att avsätta en särskild tid varje månad där alla, var och en på sitt sätt, bidrar till ökad trygghet.