Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Läxhjälp för ökad integration och studiemotivation i Tureberg

Sollentunahem erbjuder läxhjälp i samarbete med Turebergsskolan i Sollentuna. Läxhjälpen riktar sig till barn i grundskolans årskurs 1-3, och ska bidra till att barnen förbättrar sin läsförmåga inom svenska.

Satsningen på läxhjälp är en viktig del i Sollentunahems förebyggande arbete för att öka tryggheten för dem som bor i våra områden. Vår förhoppning är att läxhjälpen ska underlätta för barnens integration i samhället, och föra med sig ökad studiemotivation och bättre chanser på arbetsmarknaden.

− Jag är väldigt glad över att vi kan stötta barnen i deras svenskkunskaper. Att kunna läsa är grunden för fortsatta studier, vilket ger bättre förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. Att kunna läsa öppnar dörrar, säger Sollentunahems vd Anna Mellström.

Turebergsskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område. En stor del av eleverna har bristande språkkunskaper i svenska, och hela 96 procent av eleverna har svenska som sitt andra eller tredje språk.

− Vi anser att det är effektivt att stötta barnen i tidigt skede och vi är glada över att kunna samverka med Turebergsskolan i det arbetet. Turebergsskolan har den pedagogiska kompetensen för att driva läxhjälpen på ett bra sätt, säger Sollentunahems styrelseordförande Maria Stockhaus.

Läxhjälpen ordnas genom att Sollentunahem bekostar en lärarvikarie som finns på plats för att lästräna med eleverna vid vissa tillfällen under skolveckan. Läxhjälpen startade i mitten av mars 2022 och pågår fram till sommarlovet 2022.

− Det är underbara nyheter att Sollentunahem och Turebergsskolan samarbetar kring elevernas lästräning. Vi ser oerhört ljust på detta och tror att det kommer att hjälpa eleverna att nå sina mål i skolan, säger Johanna Marklund, biträdande rektor på Turebergsskolan.

På bilden: Johanna Marklund vid entrén till Turebergsskolan
(foto Turebergsskolan).