Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem arbetar aktivt för en sund byggbransch fri från arbetslivskriminalitet

Sollentunahem tar viktiga steg för att motverka kriminell verksamhet på svenska byggarbetsplatser. Som ett led i arbetet blev Sollentunahem medlemmar i föreningen Rättvist byggande i januari 2022, och den 21 mars valdes bolagets vd Anna Mellström in som medlem i föreningens styrelse.

Föreningen Rättvist byggande arbetar strukturerat för sund konkurrens och brottsfria byggarbetsplatser. Det kan bland annat handla om att upptäcka svart arbetskraft, ogiltiga ID-handlingar och oanmälda underentreprenörer.

− Rättvist byggande ger väldigt kompetent och värdefull stöttning för sina medlemmar vad gäller att motverka arbetslivskriminalitet på byggena, vilket vi som en mindre fastighetsägare inte har möjlighet att ha egna resurser för, säger Anna Mellström.

− Jag är glad och stolt över att Sollentunahem valt att bli medlem och att Anna Mellström har valts in i styrelsen. Det bidrar till en balanserad styrelse som nu även representeras av mindre fastighetsbolag med sina förutsättningar, säger Morgan Jansson, verkställande chef för Rättvist byggande.

En trygghet för branschen som helhet − och för Sollentunahems hyresgäster

Anna Mellström ser viktiga värden i Sollentunahems medlemskap i Rättvist byggande. Det är ett sätt att ta ställning, ta ansvar och bidra till en sund byggbransch, både på den egna och på andras byggarbetsplatser:

− En sund arbetsmiljö med goda arbetsvillkor för medarbetare, underentreprenörer och leverantörer är en avgörande fråga oss, och för byggbranschen som helhet. Och som hyresgäst hos Sollentunahem ska man kunna lita på att den lägenhet man bor i är byggd på ett etiskt korrekt sätt.

På bilden:
Anna Mellström väljs in som styrelsemedlem i Rättvist byggande, medverkande från vänster: Anette Sand, ordförande styrelsen Rättvist byggande (vd Stockholmshem), Tommy Lenberg, styrelseledamot Rättvist byggande (vd Byggherrarna), Anna Mellström, styrelseledamot Rättvist byggande (vd Sollentunahem), Morgan Jansson, verkställande chef Rättvist byggande (foto Sollentunahem).