Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Felanmälan vid fel i lägenheten, tvättstugan etc.

Om något inte fungerar som det ska i lägenheten, tvättstugan eller i bostadsområdet gör du enklast din felanmälan via Mina sidor. I övrigt kontaktar du oss via Kontaktcenter.

I din bostad kan du få hjälp när det uppstår ett fel eller en skada:

Akuta fel på nätter och helger
Brand eller vattenskada
Värme och ventilation 
Reparationer och underhåll
Bekämpning av skadedjur 

Felanmälan på distans

Din kvartersvärd

Akuta fel nätter och helger

Brand eller vattenskada

Värme och ventilation

Reparationer och underhåll

Skadedjur