Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

BID - Boende, Integration och Dialog

BID är ett gemensamt initiativ av flera fastighetsägare, Polisen och Sollentuna kommun med målet; att göra våra bostadsområden tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där. Föreningen BID bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog. Tillsammans genomför vi regelbundet trygghetsvandringar där vi identifierar sådant som skapar otrygghet.

Framgångsrikt internationellt koncept

BID är ett internationellt koncept, där förkortningen står för Business Improvement District. En hörnsten i BID trygghetsarbete är den beprövade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp.

 

BID Tureberg

Föreningen BID Tureberg bildades under våren 2021 och består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun. I Tureberg har vi också den senaste tiden provat ett nytt koncept där vi har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse.
BID Tureberg.png

 

Medlemmar i BID Tureberg

 • Sollentunahem (ordförande i föreningen)
 • John Mattson Fastighetsföretagen
 • Knut Olsson Fastigheter
 • SKAB (Sollentuna Kommunfastigheter)
 • Skanska
 • Vacse
 • Victoriahem
 • BRF Malmparken 1
 • Tabellens samfällighetsförening
 • FastPartner AB
 • BRF Stadsträdgården
 • BRF Töjnan
 • JM AB
 • Seniorgården AB
 • AB Borätt
 • Röda korset i Sollentuna

Adjungerade medlemmar:

 • Polisen i Sollentuna
 • Sollentuna kommun
 • Hyresgästföreningen

För mer information, välkommen att kontakta:

Ordförande, Anna Mellström, anna.mellstrom@sollentunahem.se

Kassör, Andreas Hellström, SKAB

BID Rotebro

Under våren 2023 startade även BID Rotebro med målet att tillsammans bidra till ökad trygghet i området. Föreningen består av flera fastighetsägare i Rotebro, Polisen och Sollentuna kommun. Samarbetet syftar till att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro för att området ska bli ett ännu bättre område att bo, besöka och verka

Medlemmar i BID Rotebro

 • John Mattson (sammankallande och protokollansvarig)
 • Sollentunahem
 • Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB)
 • Balder
 • Sollentuna kommun
 • SBB

Adjungerade medlemmar:

 • Polisen i Sollentuna