Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Frågor och svar hyresnivåer 2024

Nu är Sollentunahems nya hyresnivå för bostäder 2024 färdigförhandlad. Den nya hyresnivån följer det beslut som Hyresmarknadskommittén har fattat, och omfattar Sollentunahems lägenheter och de lägenheter som Sollentunahem förvaltar.

Varför höjer Sollentunahem hyran?
Hyresintäkterna är Sollentunahems enda intäktskälla och en förutsättning för oss att kunna ta hand om våra fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Hyresintäkterna gör att vi kan renovera, underhålla, förvalta och bygga nya bostäder för våra hyresgäster.

Vad ska man göra som hyresgäst om man har svårt att betala sin hyra?
Om man upplever att hyran känns betungande, kan man annonsera på ”Mina sidor” om att byta lägenhet internt inom Sollentunahem. Det går även att anmäla intresse för en annan lägenhet inom vårt bestånd.

Varför drog hyresförhandlingarna ut på tiden?
Hyresnivån för 2024 förhandlades i första skedet enligt ”trepartsöverenskommelsen”, som är en gemensam överenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige som syftar till att tydliggöra de ekonomiska faktorer som ligger till grund för en yrkad hyresnivå. Eftersom dessa förhandlingar inte resulterade i någon överenskommelse, hänsköts ärendet i slutet av december 2023 till Hyresmarknadskommittén, som förmedlade sitt beslut i slutet av februari angående hyresnivå och datum då ny hyra börjar gälla.

Vad innebär det att hyreshöjningen gäller ”retroaktivt”?

Den nya hyresnivån gäller retroaktivt från och med januari 2024. Det betyder att den nya hyra som man ska betala gäller från och med 1 januari 2024. Men eftersom den nya hyresnivån inte var färdigförhandlad förrän i slutet av februari 2024, betalar man som hyresgäst höjningen för januari-mars (dvs 3 månaders höjning) i efterskott, jämnt fördelat på de två hyresavier som avser april och maj. Vi har fördelat ut den retroaktiva höjningen på dessa två hyresavier, för att man som hyresgäst inte ska behöva betala hela den retroaktiva höjningen på en gång. 

Från och med hyresavin som avser juni är det den ”riktiga” nya hyran som anges på hyresavierna eftersom den retroaktiva höjningen är färdigbetald då (förutsatt att man har betalat sina avier).

Den hyra som var och en ska betala framgår tydligt på varje hyresavi för varje månad, det vill säga man behöver inte räkna ut några summor själv.