Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Helenelunds centrum

Med bakgrund i kommunens översiktsplan pågår ett arbete med att utveckla de centrala delarna av Helenelund till en mer tät och levande stadsmiljö, som ett led i att förbättra Sollentunas stationssamhällen.

Det pågår följande arbeten i området:

  • Fler bostäder och arbetsplatser, för att ge underlag till bättre service i centrum
  • Minskning av buller, bl.a. med skyddande bebyggelse 
  • Förtätning av centrala delar med Helenelunds Allé i kombination med utvecklat parkstråk 
  • Stärka kopplingen till Kista med urbant stråk och ett nytt Tvärbanetorg 
  • Anpassade och varierade hushöjder

Mer information om fritid, butiker & service, kommunal service samt kommunikationer finns på områdessidan för Helenelund.