Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Styrelse

Sollentunahems styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden från och med årsstämman 2022 intill årsstämman 2023.

Maria Stockhaus

Ordförande

Hanna Clerkestam

1:e vice ordförande

Katarina Roa Godoy

2:e vice ordförande

Seppo Karmitsa

Ledamot

Mi Irveland

Ledamot

Tahir Qureshi

Ledamot

Tomas Franzén

Suppleant

Andreas Borgegård

Suppleant

Anders B Lundberg

Suppleant

Jan Elieson

Suppleant

Eje Sandberg

Suppleant

Vakant