Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems styrelse

Sollentunahems styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden 1 januari 2019 intill årsstämman 2020.

Styrelseledamöter

 • Maria Stockhaus, ordförande
 • Hanna Clerkestam, 1:e vice ordförande
 • Katarina Roa Godoy, 2:e vice ordförande
 • Seppo Karmitsa 
 • Mi Irveland 
 • Tahir Qureshi 

Suppleanter

 • Tomas Franzén 
 • Björn Dellås
 • Anders B Lundberg 
 • Bengt Wånggren
 • Tommy Smedberg 
 • Per Wångstedt