Sollentunahems styrelse

Sollentunahems styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden 1 januari 2019 intill årsstämman 2020.

Styrelseledamöter

 • Maria Stockhaus, ordförande
 • Hanna Clerkestam, 1:e vice ordförande
 • Katarina Roa Godoy, 2:e vice ordförande
 • Seppo Karmitsa 
 • Mi Irveland 
 • Tahir Qureshi 

Suppleanter

 • Tomas Franzén 
 • Björn Dellås
 • Anders B Lundberg 
 • Bengt Wånggren
 • Tommy Smedberg 
 • Per Wångstedt