Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Styrelse

Sollentunahems styrelse består av sju ledamöter och sju suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden från och med årsstämman 2023 intill årsstämman 2024.

Maria Stockhaus

Ordförande

Mi Irveland

1:e vice ordförande

Joakim Jonsson

2:e vice ordförande

Anders Morin

Ledamot

Seppo Karmitsa

Ledamot

Ewa Frisk

Ledamot

Hannes Waldetoft

Ledamot

Roland Jigert

Suppleant

Arne Stroff

Suppleant

Anders B Lundberg

Suppleant

Katarina Teglund

Suppleant

Jan Elieson

Suppleant

Eje Sandberg

Suppleant

Berit Qvarnström

Suppleant