Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Muskötstigen

Muskötstigen 1 och 3 byggdes 2004. Muskötstigen 5 och 7 byggdes 1960. De nybyggda husen är putsade i varmt vita och engelskt röda färger och har välkomnande trapphus med keramik och ljusschakt. Lägenheterna är ljusa och trivsamma, bl.a. tack vare sneda fönstersmygar som ökar ljusinsläppet.

Husen på Muskötstigen 5 och 7 har genomgått en rejäl renovering under 2005 och 2006.

Garage- och parkeringsplatser finns på ett flertal ställen i Edsberg.

Tvättstugor finns i varje fastighet.

Fristående sophus. Grovsoprum finns vid infarten till Muskötstigen.

Information om fritid, butiker & service, kommunal service samt kommunikationer finns på områdessidan för Edsberg.