Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Fastighetsägare i Tureberg i framgångsrikt samarbete för tryggare hyresgäster

Föreningen BID Tureberg, som består av fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun, fyller nu ett år. Föreningen arbetar framgångsrikt för att öka tryggheten i området. De senaste månaderna har föreningen provat ett nytt koncept med unga trygghetsvärdar som förebygger klotter och skadegörelse – en satsning som nu kommer att utökas.

Föreningen BID Tureberg bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål, i detta fall att göra Turebergsområdet tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där. När föreningen bildades i mars 2021, bestod den av tre medlemmar. Medlemsantalet har nu ökat till nio.

Föreningen genomför regelbundet trygghetsvandringar där man identifierar sådant som skapar otrygghet. Den senaste tiden har föreningen även provat ett nytt koncept där man har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse. Den 24 mars beslutade föreningen att trappa upp satsningen: De tidigare fyra trygghetsvärdarna blir nu istället sex stycken.

– De uppskattade trygghetsvärdarna arbetar i våra områden på helgerna då den ordinarie personalen inte är på plats, berättar Anna Mellström, ordförande i BID Tureberg. Vi ser att trygghetsvärdarnas arbete är oerhört betydelsefullt och vi får positiv respons från våra hyresgäster som möter dem.

Att erbjuda arbete för personer från området har positiva effekter både på samhälls- och individnivå.

– Polisen är mycket positiv till att vara en del av BID-samarbetet i Tureberg. När fastighetsägare jobbar tillsammans med boende på ett strukturerat sätt så visar forskning att tryggheten också ökar i kvarteret. Fler blir engagerade i närmiljön och man hjälps åt att hålla rent och snyggt, säger Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.

Framgångsrikt internationellt koncept

En hörnsten i BID Turebergs trygghetsarbete är den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Fakta om BID Tureberg

  • Bildades i mars 2021.
  • Sollentunahem övertog ordförandeskapet i april 2021.
  • Medlemmarna utgörs av: Sollentunahem, Sollentuna Kommunfastigheter AB, Victoriahem, Knut Olsson Fastigheter, BRF Malmparken 1, Vacse, John Mattson Fastighetsföretagen, Tabellens samfällighetsförening, Skanska samt adjungerande medlemmar Polisen i Sollentuna och Sollentuna kommun.
  • Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog. Internationellt står den för Business Improvement District. Verksamhetsidén är densamma.

Anna o Kristian NY.jpg

På bilderna:
Anna Mellström, ordförande i BID Tureberg och vd för Sollentunahem.
Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.