Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem minskar oönskat trapphushäng med modern teknik

Sollentunahem ökar tryggheten för sina hyresgäster genom att minska oönskat ”häng” där obehöriga uppehåller sig i trapphusen. Efter att ha installerat ljudstörande teknik, så kallade störningsboxar, ser vi att antalet obehöriga personer och störande beteende har minskat markant.

Högfrekvent ljud avskräcker

En störningsbox är en låda (i storlek ungefär som en skokartong) som monteras på trapphusets vägg eller tak. Lådan avger ett högfrekvent störningsljud om personer vistas i trapphuset under längre tid än en minut. Det högfrekventa ljudet kan bara uppfattas av personer som är ungefär i åldern trettio år eller yngre. Ljudet upplevs som mycket obehagligt, men skadar inte hörseln. Sollentunahem kombinerar störningsboxar med kameror och rörelsedetektorer. Sammantaget har dessa insatser gett mycket god effekt. Personer som tidigare har hängt i de berörda trapphusen har nu flyttat sig därifrån.

— De bostadsområden som Sollentunahem förvaltar ska upplevas som trygga, säger förvaltningschef Christer Lundberg. Därför arbetar vi mycket med miljön i våra hus och på våra gårdar för att stärka trygghetskänslan och försvåra tillfällen för brott. Störningsboxarna är ett led i det arbetet.

Störningsboxar till ytterligare fastigheter under 2022

Sedan Sollentunahem installerade störningsboxar i ett antal utvalda trapphus, har trapphushänget i de husen minskat med hela 95 procent. 

— Vi är glada över att kunna förbättra hyresgästernas upplevda trygghet, säger Mostafa Alshawi som är trygghets- och säkerhetsansvarig på Sollentunahem. Vi har fått återkoppling från hyresgäster som märker stor skillnad i form av att det har blivit lugnt, tryggt och rökfritt i trapphusen.

Sollentunahem har nu störningsboxar i tio trapphus i Edsberg samt på prov i ett trapphus i Tureberg, och planerar att införa störningsboxar i fler fastigheter under våren 2022.