Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem har hittills återtagit drygt 100 olovligt uthyrda lägenheter under 2021. Lägenheterna har istället förmedlats till personer i vår bostadskö. Vi har nolltolerans mot olovlig andrahandsuthyrning, och arbetar med frågan enligt en framgångsrik metod.

Att veta vilka ens grannar är ökar känslan av trygghet i bostadsområdet, vilket är en prioriterad fråga för Sollentunahem. Vi arbetar strukturerat för att minska olovlig andrahandsuthyrning, bland annat genom att ta emot tips och identifiera situationer som verkar misstänkta, ofta i samband med störningsärenden. Vi avbryter omedelbart ett hyreskontrakt om det visar sig att det pågår olovlig uthyrning.

– Vi är glada över att kunna bidra till tryggheten i Sollentuna och är orädda i vårt arbete med att åtgärda hyreskontrakt som hyrs ut olovligt. Och vi märker att arbetet ger resultat, säger Sollentunahems marknadschef Maria Lindblom.

Kan ge fängelse
Förutom att bo olovligt, betalar den som hyr olovligt i andra hand ofta en oskäligt hög hyra. Pengarna går ibland till oetiska företag som agerar mellanhand. De olovliga andrahandskontrakten sprids i annonser via till exempel Blocket eller grupper på Facebook. Lagen är sträng, och tydlig: Den som hyr ut en lägenhet utan värdens godkännande och till oskäligt hög hyra riskerar fängelse i upp till två år. Att olovligen sälja eller köpa ett hyreskontrakt kan ge upp till fyra respektive två års fängelse.

Samarbete med kommunen och andra bostadsbolag
Sollentunahem samverkar med Sollentuna kommun och med andra bostadsbolag, både privata och allmännyttiga, angående olovlig andrahandsuthyrning. Ambitionen är att de bostadsbolag som ingår i samarbetet ska ha ett tydligt system och agera på liknande sätt, för att komma till rätta med problemet.

– Jag är stolt över vårt förebyggande och uppsökande arbete med att förhindra olovlig andrahandsuthyrning. Tack vare det får vi tillbaka lägenheter till vår bostadskö vilket gynnar bostadssökande som längtar efter en lägenhet hos oss, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem.