Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Verksamhetslokaler blir till lägenheter – för bäst nytta för Sollentuna

Två äldreboenden som länge stått tomma, ska nu bli till lägenheter. Sollentunahem AB köper vakanta lokaler av Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), för att bygga om dem till bostadslägenheter.

Tomma lokaler byggs om till lägenheter

De berörda fastigheterna är Spaden 1 i Häggvik, och Hållplatsen 8 i Helenelund. Lokalerna i dessa två fastigheter är vakanta och det finns inga kommunala behov av dem. Köpet/försäljningen av de två fastigheterna är ett gynnsamt affärsbeslut för både Sollentunahem och SKAB, samt till stor nytta för Sollentuna.

Hållbart att bygga om

Ombyggnationen till bostadslägenheter kan göras kostnadseffektivt och relativt enkelt, och att bygga om befintliga byggnader är ett hållbart sätt att ta fram nya lägenheter. Sollentunahem räknar med att påbörja arbetet under våren 2022 och ambitionen är att lägenheterna ska vara klara för inflyttning i slutet av 2022. Totalt blir det ca 75 - 100 lägenheter. Läget är fördelaktigt, med sin centrala placering i Helenelund respektive Häggvik.

Thomas Ardenfors, styrelseordförande i SKAB, berättar: "Det är mycket glädjande att SKAB på detta sätt kan vara med och bidra till Sollentunahems viktiga uppgift att bygga nya och fler hyreslägenheter i Sollentuna. De som får förmånen att flytta in i lägenheterna i Häggvik och i Helenelund är att gratulera."

”Att utveckla befintliga byggnader på det här sättet är ett mycket effektivt och hållbart sätt att kunna erbjuda nya bostäder till Sollentunas invånare, säger Maria Stockhaus, styrelseordförande i Sollentunahem. Sollentunahem ser mycket fram emot att starta ombyggnationen till attraktiva lägenheter, som kan erbjudas till personer i bolagets bostadskö.”

Om Spaden 1 och Hållplatsen 8

Spaden 1 i Häggvik består av både bostadslägenheter och en vakant lokal, tidigare använd som äldreboende. Idag finns inte något kommunalt behov av den tomma lokalen. Hållplatsen 8 i Helenelund är en vakant fastighet som tidigare utgjordes av äldreboendet Lenalundsgården. I dagsläget finns inget kommunalt behov av de vakanta lokalerna i fastigheten.

Bild

Bild på Thomas och Maria tillsammans framför det tidigare Lenalundsgården i Helenelund (fotograf Ida Andersson).