Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Lokalhyresgäster är våra partners 

En ny uthyrningspolicy för kommersiella lokaler fastställdes av styrelsen den 10 december 2021.

Sollentunahem verkar framför allt för en attraktiv och trygg boendemiljö. Det är därför viktigt för Sollentunahem att lokalhyresgäster tillför området där de hyr lokal något i form av service eller bidrar till att skapa den attraktiva och trygga boendemiljö som vi strävar efter. Vi ser våra lokalhyresgäster som partners i leveransen av en attraktiv och trygg boendemiljö. Läs mer om den nya uthyrningspolicyn för lokaler.