Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem tar över ordförandeskapet i BID i Tureberg

Nu tar Sollentunahem över ordförandeskapet i BID - en förening som jobbar för att öka tryggheten i ett område och är en samverkan mellan fastighetsägare, föreningar, kommunen och polisen.

–  Det är hedrande att få ta över ordförandeskapet och vi ser fram emot att driva föreningen, då trygghetsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Att skapa trygghet för våra boende är väldigt grundläggande och viktigt för oss, säger Anna Mellström vd för Sollentunahem.

–  Ända sedan vi väckte idén om att skapa en BID-samverkan i centrala Sollentuna har intresset varit stort från olika fastighetsägare i området. Det gläder mig att föreningen har kommit igång och har siktet inställt på att öka tryggheten, trivseln och attraktionskraften i centrala Sollentuna. Tillsammans kraftsamlar vi för att Tureberg ska vare rent, snyggt och säkert alla dagar året runt, säger Henrik Thunes (M).

BID Tureberg är en förening som kommer att jobba medvetet för att öka tryggheten i Tureberg, tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. Sollentuna kommun är initiativtagare till föreningen där även Polisen är en viktig aktör. Förutom allmännyttan finns även privata bostadsaktörer som Hembla representerade.

Fokus är att informera om vårt arbete för att få fler att vilja bidra samt att starta upp trygghetsskapande arbete.  Vi startar i Turebergsområdet men målet är att bilda fler BID-föreningar i andra områden inom Sollentuna. Steget till att bli medlem går snabbt och intresserade välkomnas att höra av sig. Medlemmar kan vara fastighetsägare, andra näringsidkare och föreningar. BID har varit ett framgångsrikt koncept i andra delar av landet och tryggheten har ökat när fastighetsägare tillsammans med andra näringsidkare och föreningar går ihop med gemensamma insatser för ökad trygghet. 

–  Insatserna som ökar tryggheten kan bestå av alltifrån förstärkt belysning, medvetenhet kring utformning av grönområden och gemensamma sociala aktiviteter. Att inleda dialog och samtal är självklart en viktig uppgift, exempel på det är att sätta in förebyggande insatser som samarbete med föräldragrupper, säger Anna Mellström.

Bakgrund och syfte med BID

Business Improvement District (BID) är den mest välkända termen för organiserad samverkan inom ett geografiskt avgränsat område som syftar till att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i området. De bygger på frivilligt medlemskap och tar ofta formen av en ideell förening. 

En viktig del av BID:s syfte är att uppnå ökad attraktion, konkurrenskraft och i förlängningen höjda fastighetsvärden. Men för att nå dit krävs att området är tryggt. Minskad otrygghet och brottslighet ska leda till ökad trivsel och status, vilket i sin tur leder till ökade fastighetsvärden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Mellström, vd
073-471 03 01