Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Aktivt arbete mot lägenhetsfusk ökar tryggheten i Sollentunahems bostadsområden

Ett metodiskt och förebyggande arbete mot olovlig andrahandsuthyrning har visat på stor effekt för Sollentunahem vilket i sin tur gynnar de bostadsköande som hoppas på en lägenhet. Under 2020 kunde Sollentunahem frigöra hela 97 lägenheter tack vare tips och identifiering av otillåten andrahandsuthyrning.

Tryggheten i bostadsområden påverkas av många olika delar. Såsom att veta vilka grannarna är, att inte bli störd i sitt hem och att veta vilken hyra som ska betalas. För Sollentunahem har trygghetsfrågorna högsta prioritet och en heltidsresurs arbetar aktivt med att minimera antalet olagliga andrahandsuthyrningar. Metodiskt utför utredaren ett arbete med att ta emot tips, identifiera och omedelbart avbryta kontrakt om det misstänks pågå otillåten uthyrning i andrahand.

– Vi märker att detta arbete har gett mycket goda resultat. Det är högsta prioritet med trygghetsfrågor inom kommunen, och där ingår det att komma åt otillåten andrahandsuthyrning, säger Maria Stockhaus, styrelseordförande i Sollentunahem.

– Jag är stolt över vårt förebyggande arbete med att förhindra den olovliga andrahandsuthyrningen och på detta sätt skapa tryggare bostadsområden. Tack vare dessa insatser kan vi få tillbaka lägenheter till vår bostadskö vilket gynnar våra bostadssökande som längtar efter en lägenhet hos oss, säger
Anna Mellström, vd på Sollentunahem.

Framgång i att stötta våra hyresgäster i att betala i tid

För Sollentunahem är det viktigt att skapa förståelse för vikten av att betala sin hyra i tid. Sedan hösten 2020 arbetar ytterligare en bosocial utredare med att förhindra att hyresgäster hamnar hos inkasso. Detta görs genom en personlig kontakt med hyresgäster som riskerar att halka efter i sin hyresinbetalning.

– Innan vi startade tjänsten hade vi mellan 140 och 200 ärenden per månad som gick vidare till inkasso. Vi har minskat antal ärenden med mer än 80 procent, vilket är mycket positivt och lyckosamt för alla parter, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Mellström, vd 
E-post