Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

John Mattson förvärvar hyresrätter i Häggvik och Tureberg

Idag, fredag 7 maj, blev det klart att John Mattson Fastighetsföretagen AB förvärvar de hyresrätter i Tureberg och Häggvik i Sollentuna som varit ute till försäljning under våren. John Mattson har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter och finns även i Rotebro och Rotsunda.

- Vi välkomnar att John Mattson vill fördjupa sitt engagemang i Sollentuna. Tillsammans ska vi förstärka tryggheten och trivseln i Tureberg och Häggvik, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

Sollentuna kommunfullmäktige tog i december 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. Hyresrätterna säljs av Sollentuna Stadshus AB och sker i tre etapper, den aktuella försäljningen är den andra etappen.

De bud som kommit in har utvärderats utifrån ett antal kriterier. Köparen ska bland annat ha en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter, aktivt arbeta med hållbarhet, ha en finansiell styrka och välrenommerat varumärke. Köparen ska även aktivt bedriva ett eget trygghetsarbete samt delta i trygghetsarbete med Polisen, Sollentuna kommun, andra fastighetsägare och andra organisationer som bedriver trygghetsskapande arbete inom kommunen.

- John Mattson möter de höga krav vi ställer på nya fastighetsägare. De värnar om ett långsiktigt engagemang, de fokuserar på trygga boendemiljöer och de utgår från att ge bästa möjliga service till hyresgästen. Vi ser fram emot fördjupat samarbete, säger Henrik Thunes.

John Mattson Fastighetsföretagen AB har visat ett tydligt engagemang och fokus på ett socialt och trygghetsskapande arbete, och ett samverkansavtal kring bostadssociala och trygghetsskapande frågor har tecknats. John Mattson tar även över nuvarande boinflytandeavtal.

- Förvärvet rimmar väl med John Mattsons tillväxtstrategi och förvaltningsmodell. Vi ser fram emot att förvalta och utveckla området på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och i enlighet med vår vision att skapa goda livsmiljöer över generationer. Vi ser också fram emot fortsatt nära samarbete med Sollentuna kommun och det lokala näringslivet och vi kommer ta en aktiv roll i arbetet med att förverkliga ”Vision Malmvägen”, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Läs mer om John Mattson Fastighetsföretagen AB https://www.johnmattson.se/

Bakgrund
Sollentuna kommunfullmäktige tog 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. Att sälja en del av kommunens hyresbestånd bidrar med resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter och till investeringar i bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter och annan infrastruktur. Det behövs för att möta den växande befolkningen och för att kommunen ska ha en bostadsmarknad med olika upplåtelseformer för att passa invånarnas olika livssituationer.

I mars 2019 tog Sollentuna Stadshus AB beslut om att försäljningen av bostäderna ska ske i tre etapper uppdelade på tre år; 2019, 2021 och 2023. Den aktuella försäljningen, som rör hyresrätter i Tureberg och Häggvik, är den andra etappen. Under hösten 2019 såldes den första etappen som berörde hyresrätter i Rotsunda och Rotebro till John Mattson AB.

Malmvägen.jpg

Hyreslägenheter vid Sollentuna Centrum i Tureberg byggda på 1970-talet.
Foto: Husfoto

Häggviks centrum.jpg

Hyreslägenheter och lokaler i Häggviks Centrum byggda på 1950-talet.
Foto: Husfoto

Skälbyvägen.jpg

Hyreslägenheter på Skälbyvägen i Häggvik byggda på 1940-talet.
Foto: Husfoto