Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem stärker upp med nyrekryterad förvaltningschef

Christer Lundberg blir ny förvaltningschef på Sollentunahem från och med 23 augusti 2021. Rekryteringen av Christer är ett viktigt led i Sollentunahems satsning på en förbättrad och mer ändamålsenlig organisation, där ett tydligt fokus är en förbättrad leverans med ökad kvalitet och kundnöjdhet.

- Med mitt och förvaltningsavdelningens arbete hoppas jag kunna bidra till Sollentunahems strävan att ständigt ha nöjda kunder, säger Christer Lundberg. Särskilt viktigt tycker jag det är att vi skapar trygghet i våra bostadsområden och att vi arbetar för en inbjudande och trygg utemiljö. 

Christer Lundberg har en gedigen bakgrund inom bostadsbranschen. Närmast kommer han från en roll som distriktschef på det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder. Dessförinnan har han bland annat varit affärsområdeschef samt förvaltningschef på Upplands-Brohus.

- Jag är stolt och glad över att Christer Lundberg har valt att börja arbeta för Sollentunahem. Med hans värdefulla erfarenheter och mycket relevanta bakgrund kommer vi tillsammans att kunna utveckla Sollentunahem, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem.

Sollentunahem i positiv förändring
Sollentunahem befinner sig i en spännande förändringsresa där vi ser över verksamheten för att få ett ännu tydligare fokus på kärnverksamheten. Vi ser mycket fram emot resultaten av detta arbete och räknar med både tydligare och bättre leverans och service gentemot våra kunder.