Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Behåll din köplats, kom ihåg att logga in!

Kom ihåg att uppdatera dig på Mina sidor!

För att ha kvar din köplats måste du logga in på Mina sidor minst en gång var 24:e månad. Denna regel gäller även för förråd. Annars raderas din köplats och du förlorar dina köpoäng. Det är varje sökandes ansvar att kontrol­lera när inloggning senast måste ske. 

Du kan när som helst gå in på Mina sidor och ändra dina personuppgifter om du t.ex. flyttar eller byter e-postadress samt dina önskemål i intressebanken.

Läs mer på Viktigt att tänka på när du söker och hur du ställer dig i kö