Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentuna kommuns fastighetsbolag erbjuder förlängd hyresrabatt för lokalhyresgäster som påverkats ekonomiskt av pandemin

Sollentuna kommuns fastighetsbolag, Sollentuna kommunfastigheter AB och Sollentunahem erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till sina lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av Corona pandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för april-juni 2021. Totalt har lokalhyresgästerna kunnat ansöka om hyresrabatt i ett år nu.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. 

–  Som vi alla ser fortsätter pandemin och för att stödja Sollentunas lokala näringsliv har vi beslutat att ytterligare förlänga hyresrabatten med tre månader. Vi gör denna konkreta insats för att det lokala näringslivet är oerhört värdefullt och viktigt för oss och alla invånare i Sollentuna, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem AB.

Så här fungerar hyresreduceringen i Sollentunahem:

 • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronapandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
 • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds nu till och med juni 2021. Sista ansökningsdag är 30 juni 2021.
 • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
 • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror in.
 • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av Corona pandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i februari 2021 – jämfört med februari 2019. Det ska styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna. Om verksamheten inte var aktiv februari 2019 ska omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
 • Sollentunahems blankett för ansökan om hyresrabatt (pdf).
 • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
 • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder etc och skicka in med ansökan, Boverkets intygsblankett (pdf). Behövs dock inte om blanketten har lämnats in i samband med en tidigare ansökan.
 • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
 • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).
 • Lokalhyresgäster hos Sollentunahem som vill ansöka om reducerad hyra kan kontakta oss på 08-626 08 00 eller lokaler@sollentunahem.se