Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Första spadtaget för kvarteret Esset med 133 nya lägenheter

Nu tar vi första spadtaget för kvarteret Esset med 133 nya lägenheter på Ribbings väg i område Edsberg. Ett betydelsefullt steg i nyproduktionen som Sollentunahem planerar med totalt 1 500 lägenheter fram till år 2029.

Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda lägenheter som kommer att stå klara 2022. Mellan befintliga bostadshus kommer det att byggas fyra hus varav ett högre hus på 12 våningar. Kvarteret Esset är beläget strax intill Rösjöskolan med närhet till naturområden och sportfältet, samtidigt som det är promenadavstånd till Edsbergs centrum.

Projektet är ett förtätningsprojekt där en ny detaljplan för befintlig kvartersmark arbetats fram och som vann laga kraft 2016. Projektet omfattar förutom lägenheterna som är fördelade i fyra olika huskroppar, garage, nya parkeringsplatser utomhus, nya miljöhus och delvis ny gårdsmiljö.

Första spadtaget tas onsdag den 17 juni kl. 16.00 och närvarar gör Sollentunahems styrelseordförande Maria Stockhaus och vd Manfred Holmelin tillsammans projektchef Daniel Norberg från entreprenören JSB.

– Det är mycket glädjande att vi nu får startskottet till att börja bygga dessa moderna hus i Edsberg och därmed uppfylla visionen om en attraktiv och trivsam kommun. Jag känner stor optimism inför framtiden och att vi i och med denna satsning bidrar till tillväxt som förhoppningsvis ska gynna kommande generationer av Sollentuna invånare, säger Maria Stockhaus, ordförande i Sollentunahem.

Sollentunahem bygger miljövänligt och energieffektivt och de nya husen kommer att stå klara för inflyttning under 2022. Entreprenören JSBs koncept Trygga Boendet, erbjuder standardiserade produkter som möjliggör lönsam förvaltning och rimliga boendekostnader. Produkten tar hänsyn till att såväl konstruktion som material ska ha låga underhållskrav och lång livslängd. JSBs koncept har uppförts i flera kommuner med attraktiva miljöer och möter Sollentunahems krav på produkter för långsiktig förvaltning och energieffektivitet.

Sollentunahem har arbetat med att ta fram hus vars framtoning smälter bra in i omgivningarna och vars uttryck tar avstamp i befintlig bebyggelse och hänsyn till den trivsamma kvartersmiljön. Wingårdhs arkitekter har utvecklat den produkt som Nyréns arkitektkontor ritade för ett tidigare bygglov för kvarteret men som aldrig införlivades. Resultatet är en estetiskt anpassad produkt med den standardiserade lösning som Trygga Boendet erbjuder.

Är du hyresgäst hos oss och har frågor om projektet? Kontakta oss på: kontakt@sollentunahem.se

Foto: Johanna Hanno