Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Soprum och dörrar till källarförråd

På grund av att obehöriga vistas och sover över i soprummen och i källargångarna kommer vi att ha dem stängda mellan kl. 20.00 och 06.00.

Det börjar gälla från den 1 februari 2020.

Dina hushållssopor kan du som vanligt slänga i sopnedkasten som finns i fastig­heterna. Tänk då på att endast slänga hushållssopor för att und­vika stopp i sopsugen.

Följande hissar och sidodörrar till källarförråden kommer att vara stängda:

  • Malmvägen 2 A-B, 4 A-C, 10 A-C, 12 A-C
  • Mässvägen 9 A, 11 A, 13 A och 15 A
  • Hvidovrestråket 5 A-C.

Vi ber dig att tänka på att inte släppa in obehöriga i soprummen och källargångarna.