Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem stärker upp inom förvaltning, säkerhet och trygghet

Sollentunahem förstärker sin verksamhet inom förvaltning och säkerhets- och trygghetsfrågor. En särskild enhet för trygghets- och säkerhetsfrågor inrättas och bemanningen med kvartersvärdar blir mer långsiktig. Vi gör denna förstärkning för att kunna ge ännu bättre service till våra hyresgäster, och öka deras trygghet och trivsel i sina boenden.

Sollentunahems satsning på trygghetshöjande åtgärder de senaste åren har givit fina resultat. Den senaste hyresgästundersökningen (2022) visar att hyresgästerna anser att deras trygghet har ökat, både i boendet och i området. Nu växlar vi upp detta arbete ytterligare genom att inrätta en trygghets- och säkerhetsenhet, där den som har ansvarat för arbetet hittills nu blir trygghets- och säkerhetschef. I enheten ingår även bosociala utredare och teknisk förvaltare.

– Våra medarbetare strävar dagligen efter att erbjuda trygga boendemiljöer, i fint samarbete med våra hyresgäster. Vi är väldigt glada över att arbetet ger resultat. Nu ser vi fram emot att skärpa vårt fokus på trygghet och säkerhet ytterligare.

- Carolina Lejon, förvaltningschef på Sollentunahem


Långsiktighet i förvaltningen

Majoriteten i Sollentuna kommun beslutade i december 2022 att avvakta med försäljningen av de fastigheter som hör till bolaget Sollentunafastigheter 2, med fastigheter i Edsberg i östra Sollentuna. Eftersom lägenheterna i Edsberg i och med detta även fortsättningsvis förvaltas av Sollentunahem, har vi nu möjlighet att stärka upp antalet kvartersvärdar med tillsvidareanställning.

– Majoritetens beslut att avvakta med försäljningen av fastigheterna i Sollentunafastigheter 2 gör det möjligt för oss att ha en långsiktigare förvaltning och bemanning i Edsberg. Det är precis vad våra hyresgäster i det området behöver.

- Anna Mellström, vd på Sollentunahem


Sollentunahem ökar även sitt fokus på uthyrning av kommersiella lokaler som ger värde både för området och hyresgästerna, och tydliggör lägenhetsuthyrningsverksamhetens viktiga uppdrag genom en renodlad uthyrningsenhet. Förändringarna ovan gäller från och med 1 maj 2023.