Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Hyresreduktion för hyresgäster i Edsberg

Sollentunahem ger hyresreduktion för hyresgäster på vissa adresser på Ribbings väg i Edsberg, som har blivit störda när vi har byggt nya hyreshus i området.

Sollentunahem byggt fyra nya hyreshus på Ribbings väg i Edsberg. Fastigheterna kallas Esset 3-5. Hyresgästföreningen har begärt nedsatt hyra som kompensation för störningar som byggnationen har medfört, för de hyresgäster som bor eller under byggnationen bodde i fastigheterna Esset 1-5 på Ribbings väg 15-2129-3543-49 och 57-63Dessa hyresgäster kommer att få hyresreduktion 

Gemensam överenskommelse mellan Sollentunahem och Hyresgästföreningen 

Sollentunahem och Hyresgästföreningen har i sina förhandlingar tillsammans kommit överens om en rekommendation för hyresreduktionens storlek, samt vilka hyresgäster som omfattas av hyresreduktionen. Sollentunahem meddelade i mitten av januari 2024 de berörda hyresgästerna om storleken på var och ens reduktion. Reduktionen kommer att ges i form av avdrag på hyresavi.  

För mer information, välkommen att kontakta Linda frisk, uthyrningschef på Sollentunahem eller Marcel Nordlund, Hyresgästföreningen Region Stockholm.