Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Nu är vintern här – Dags för snöröjning!

Nu är vintern här med snö och halka. Det är vårt ansvar att röja snö och arbeta med halkbekämpning i våra bostadsområden. Vi försöker alltid komma i gång fort efter snöfall, men hur snabbt vi kan arbeta beror på vädret och hur mycket snö som fallit.

Vårt mål är att ge dig som bor hos oss så bra och snabb service som möjligt!

Vem har ansvar för snöröjning och halkbekämpning vid mitt hem?

Sollentunahem har hand om snöröjning och halkbekämpning inom våra bostadsområden, samt gångbanor i anslutning till fastighetens tomtgräns. Kommunen ansvarar för att ploga allmänna gator, gång- och cykelvägar.

När börjar det snöröjas och halkbekämpas?

För att det ska ske så snabbt som möjligt efter att det har fallit en del snö har vi tagit in entreprenörer som hjälper oss att röja bort snö. Vår entreprenör arbetar dygnet runt vilket innebär att det kan vara arbetsljud även på natten. Det är viktigt att bilar och cyklar inte blockerar vägen för snöröjningen. Efter att snön är borta påbörjar vi direkt arbetet med halkbekämpning av både vägar och trappor.

Hur funkar det vid min parkering?

Vid din parkering hjälps vi åt, du ansvarar för att ta bort snön från din parkeringsplats och vår entreprenör skottar bort snön vid infarten till parkeringen.

Det är istappar på min fastighet, ska jag göra en felanmälan?

Om det är istappar gör du omgående en felanmälan till oss så att vi kan förhindra att någon skadas.

Vad är viktigt att tänka på vid mycket snöfall?

Vid stora mängder snö kan det ta längre tid innan alla bostadsområden är helt röjda från snö. Ha gärna lite tålamod – kanske har vi inte hunnit till ditt område ännu.