Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Fastighetsutveckling

Fastighetsutvecklingsavdelningen arbetar för att vi ska kunna erbjuda fler attraktiva, trygga och hållbara boenden till våra hyresgäster.

Vi befinner oss i en spännande och viktig fas just nu, med uppdrag att bygga 1 500 nya lägenheter till år 2029. Avdelningen ansvarar även för att utveckla de befintliga fastigheterna genom renoveringsprojekt, så att de långsiktigt ska hålla en god boendestandard.

Medarbetarna hos oss arbetar i en bred projektledarroll i fastighetsutvecklingens alla faser: från idéer och förstudier, via detaljplanearbete och projektering till genomförande.