Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Fastighetsutveckling

Fastighetsutvecklingsavdelningen arbetar för att vi ska kunna erbjuda fler attraktiva, trygga och hållbara boenden till våra hyresgäster.

Vi befinner oss i en spännande och viktig fas just nu med nyproduktion, förnyelse och underhåll av äldre bebyggelse. Avdelningen ansvarar för att utveckla de befintliga fastigheterna genom renoveringsprojekt, så att de långsiktigt ska hålla en god boendestandard.

Medarbetarna hos oss arbetar i en bred projektledarroll i fastighetsutvecklingens alla faser: från idéer och förstudier, via detaljplanearbete och projektering till genomförande.