Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Åtgärder för att stödja Sollentunas företagare

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen där effekterna kan vara inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har därför samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta kommunens företagare.

Utdrag från kommunens åtgärder:

  • Om du som företagare hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan du ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
  • Du företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad.

Åtgärder för att stötta Sollentunas företagare

Vad innebär ett anstånd?

Sollentunahem kan i vissa fall ge anstånd som innebär att du får skjuta upp hela hyran till nästa månad. Denna uppskjutna hyresbetalning kan erläggas allt på en gång påföljande månad eller fördelas i upp till 4 månader genom en avbetalningsplan.

Individuell bedömning

Sollentunahem gör individuella prövningar och bedömningar kring anstånd. Vi följer utvecklingen och agerar utifrån gällande rekommendationer och föreskrifter vi får från olika myndigheter och vår ägare.

Kontakta oss

Har du ett ärende gällande anstånd kontaktar du oss på Kundtjänst 08-626 08 00 eller kontakt@sollentunahem.se