Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem får pris för framgångsrikt energiarbete

Egain Sustainable City Award tilldelas Sollentunahem!

Sollentunahem är stolta mottagare av priset Egain Sustainable City Award. Prisutdelaren Egain är ett svenskt teknikbolag med spetskompetens inom energioptimering av bostadshus. De lyfter fram bra exempel och utmärkelsen delas ut till en fastighetsägare som på något sätt genom sina fastigheter bidragit till en mer hållbar värld.

Som pris planterar Egain 50 st träd i vinnarens namn och överlämnar ett diplom som bevis på ett framgångsrikt arbete. Trädplanteringen görs i samarbete med organisationen Vi Skogen. www.viskogen.se

Motivering 

Sollentunahem AB har med goda resultat medverkat i Sveriges Allmännyttas Skåneinitiativ och dessutom antagit utmaningen med det efterföljande Klimatinitiativet i samma anda. Sollentunahem AB fortsätter att driva samhällsutvecklingen och bidrar som viktig kravställare i skapandet av Sollentuna Kommuns nya energiplan. Man nöjer sig inte med Sveriges övergripande mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Denna höga ambitionsnivå både historiskt, idag och i framtiden gör att Sollentunahem AB på ett föredömligt sätt bidrar till en mer hållbar stad.

Stolta mottagare av priset

Lars-Göran Andersson, Driftchef på Sollentunahem kommenterar:

Sollentunahem har sedan vi gick med i Sveriges Allmännyttas upprop Skåneinitiativet försökt ta vår del av ansvaret för en minskad klimatpåverkan. Det är nödvändigt att vi alla arbetar tillsammans mellan kommun, bostadsbolag, leverantörer och fram för allt våra kommunmedborgare om vi skall kunna skapa en värld där våra efterkommande kan ha en bra framtid.

Samtliga anställda på Sollentunahem är hedrade över att nu få ta emot Egain Sustainable City Award som ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan tillsammans med våra medaktörer.

Källa: https://www.egain.io/