Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Rabatt på hyror för lokalhyresgäster hos Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder nu möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronakrisen.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. Hyresreduceringen kommer inte att påverka Sollentunahems bostadshyresgäster negativt.

Så här fungerar hyresreduceringen i Sollentuna kommun:

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronakrisen inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds i tre månader, april-juni. Det går att ansöka om hyresrabatt i efterhand för april månad.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan april in.
  • För att kunna få hyresrabatt ska företagaren på något sätt visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronakrisen, genom att till exempel redovisa dagskassor eller vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Det går bra att ansöka både om reducerad hyra och om anstånd av hyra. Läs mer om anstånd av hyra i befintligt stödpaket till företagare i Sollentuna: https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/Naringslivet-i-Sollentuna/stodpaket-till-foretagare-under-coronakrisen/
  • Kommunkoncernen följer utvecklingen och omprövar modellen för hyresreducering senast den 15 juni, där tiden för reducering kan komma att förlängas eller ersättas med en annan procentsats. 
  • Ett formellt beslut om hyresreduceringar för SKAB:s fastigheter ska tas i SKAB:s styrelse innan ansökningar om hyresreduceringar kan godkännas. Beslut kommer att fattas senast den 22 april.

–  Hyran är ofta den största fasta utgiften för småföretagare. Därför är hyresreducering en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att möjliggöra företagens överlevnad, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

–  Sollentunahem vill göra vad vi kan för att stötta våra kommersiella hyresgäster i denna mycket svåra tid. Deras verksamheter är värdefulla för Sollentuna som kommun och för våra bostadsområden, säger Maria Stockhaus, ordförande i Sollentunahem.

Lokalhyresgäster hos Sollentuna kommun som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se. 

Lokalhyresgäster hos Sollentunahem som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till kundtjänst på 08-626 08 00 eller till lokaler@sollentunahem.se