Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Seniorträff i Edsberg behöver flytta till andra lokaler pga renoveringsbehov

Sollentunahem har sagt upp lokalen där seniorträffen i Edsberg bedriver sin verksamhet och tillsammans med kommunen söks nu efter en ersättningslokal i närområdet.

Utflyttningsdatumet är inte beslutat ännu men troligen behöver utflyttning ske innan sommaren 2021. En dialog förs just nu kring detta och förhoppningarna är goda om att lösa detta på bästa sätt i god tid.

Anledningen till uppsägningen är att Sollentunahem ska renovera hela huset där kommunen hyr lokalen. Uppdraget till AB Solom att bedriva verksamhet på träffpunkter utspridda i Sollentuna  kvarstår och är oförändrat.