Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Fortsatt rabatt på hyror fram till och med december för företagare

Sollentuna kommun, Sollentunahem och SKAB erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för oktober-december 2020.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. Nytt för den förlängda perioden är att det finns krav på hur mycket omsättningen ska ha påverkats, kreditupplysning kommer att tas och Boverkets intygsblankett ska lämnas in.

Så här fungerar hyresreduceringen i Sollentunahem:

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronapandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds till och med december 2020. Sista ansökningsdag är den 15 december 2020.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan april in. 
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronapandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i september 2020 – jämfört med september 2019.  Det ska styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna Sollentunahems blankett för ansökan om hyresrabatt (pdf).  Om verksamheten inte var aktiv september 2019 ska omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
  • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder etc och skicka in med ansökan. Boverkets intygsblankett (pdf)
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).

–  Vi värnar om våra lokalhyresgäster under rådande omständigheter och förstår att den rådande situationen är påfrestande för näringslivet. Därför erbjuder vi en förlängd period av stöd i form av ytterligare tre månaders hyresrabatt. Vi gör denna insats för att gynna det lokala näringslivet som är oerhört värdefullt för Sollentuna kommun och våra bostadsområden säger Maria Stockhaus, ordförande i Sollentunahem.

Lokalhyresgäster hos Sollentunahem som vill ansöka om reducerad hyra kan kontakta oss på 08-626 08 00 eller  lokaler@sollentunahem.se