Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Checklista för dig som ansöker om en lägenhet

När du tackar ja till ett lägenhetserbjudande behöver du förbereda följande intyg som behövs för att kunna godkänna dig som hyresgäst.

Använd denna checklista för att säkerställa att du lämnar in de underlag som vi frågar efter vid ett eventuellt kontraktserbjudande.

Du behöver inkomma med följande och har du maka/make/partner/sambo ska ni tillsammans inkomma med

 • Skriftlig boendereferens från din/er nuvarande eller senaste hyresvärd. Finns inte möjlighet till skriftlig referens önskar vi kontaktuppgift till din/er hyresvärd. Din/er nuvarande lägenhet ska vid kontraktsskrivning vara uppsagd.
 • Uppdrags- eller köpeavtal från mäklare. Din/er del av fastigheten ska vara såld inom sex månader.
 • Om du/ni bor i andrahand eller är inneboende i hyresrätt: lämna kopia på andrahandsavtal eller hyresavtal/hyresavi för den du/ni bor hos.
 • Om du/ni bor i andrahand eller är inneboende i bostadsrätt: lämna kopia på köpeavtal/hyresavi för den du/ni bor hos samt bevis på att du/ni inte står som ägare av bostadsrätten.
 • Intyg om din inkomst enligt följande:

  - Aktuellt arbetsgivarintyg
  - Tre senaste lönespecifikationer
  - Pension (till exempel beslut från pensionsmyndigheterna) 
  - A-kassa med minst sex månader kvar
  - Egen företagare (ska ha varit verksam i minst 18 månader och ska kunna visa upp senaste deklaration och resultat-/balansräkning)
  - Försörjningsstöd från Sollentuna kommun
  - Studiemedel från CSN
  - Annan ersättning från Försäkringskassan

Underlag ska laddas upp på ”Mina sidor” inom fyra dagar från den dag du har blivit erbjuden kontrakt för att undvika att erbjudandet går vidare till annan sökande.

För ytterligare viktig information för dig som söker, se Viktigt för dig som söker

För dig som redan är hyresgäst hos Sollentunahem och har kontrakt på en lägenhet gäller följande

 • Du ska ha betalat din hyra i tid.
 • Du får inte ha någon skuld hos Sollentunahem.
 • Du får inte ha några störningsärenden.
 • Om månadshyran för bostaden du söker överstiger din nuvarande lägenhets månadshyra med 2 000 kr eller mer, ska du lämna in dina tre senaste lönespecifikationer och/eller inkomstintyg enligt ovan.

Din nuvarande lägenhet kommer att sägas upp och uppsägningstiden är tre månader räknat från närmaste månadsskifte, vilket kan innebära dubbla månadshyror. Sollentunahem tar kreditupplysning på samtliga sökande.