Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem bäst i klassen i energieffektivisering

Sollentunahem vann första priset i tävlingen ”De bästa Klimatinitiativen 2020 i kategorin Energieffektivisering”, som arrangeras av Sveriges Allmännytta.

I kategorin Energieffektivisering har Sollentunahem lyckats bäst och det är tack vare det fokuserade och medvetna arbete som utförts sedan sommaren 2019. Sollentunahem har tagit ytterligare ett viktigt steg mot Klimatinitiativets mål med minskad energianvändning med 10 procent på ett år. 

Ett strukturerat arbetssätt med bland annat prognosstyrning har gett effekt och Sollentunahems kunder kan glädjas åt att bidra till en minskad klimatpåverkan.

–Av en äldre fastighets livscykelkostnad står driftskostnaderna för cirka 50 procent. Energi- och vattenanvändning är en stor del av detta och det är något som vi dagligen arbetar med att minska. Jag är stolt över att vi kan bidra till klimatmålen, säger Lars-Göran Andersson, drift- och servicechef på Sollentunahem AB.

Förutom att arbeta aktivt med sitt befintliga bestånd, arbetar Sollentunahem fokuserat i tidiga skeden med planeringen av att bygga 1500 nya lägenheter till år 2029. I den planerade nyproduktionen finns det tydliga mål för en optimerad energiförbrukning.

–Jag är stolt över vårt arbete kopplat till energieffektivisering. Det här priset från Sveriges Allmännytta visar att Sollentunahem är på rätt väg. Jag är tacksam att vi har engagerade medarbetare som målmedvetet arbetar med dessa frågor. Jag hoppas att andra inom branschen kan inspireras av vårt arbete, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem AB.

Mer om Klimatinitiativet och tävlingen

Priset delades ut på Klimat- & energikicken den 24 november som i år skedde digitalt. Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 181 medlemsföretag som tillsammans har närmare 690 000 lägenheter.

Läs mer om vinnarna på Sveriges Allmännytta

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Mellström, vd, Sollentunahem AB, Tel 08-626 08 00, vd@sollentunahem.se

På bilden:
Från vänster, stående: Anna Mellström (vd), Johan Stranneryd (drifttekniker), Björn Olsson (driftingenjör), Urban Olsson (elprojektledare).

Från vänster, sittande: Lars-Göran Andersson (drift- och servicechef), Bengt Andersson (drifttekniker).