Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 är klar

2020 var ett händelserikt men också utmanande år. Det innebar självklart att vi anpassade vår verksamhet med hänsyn till rådande omständigheter.

På Sollentunahem är hållbarhet ett viktigt mål i det mesta vi gör. Samtliga beslut i vår verksamhet grundar sig i ett perspektiv som ska vara hållbart utifrån tre aspekter: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Ett händelsrikt 2020

I vår rapport berättar vi om det gångna året som innehöll många aktiviteter för att förbättra och skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende. Exempel på insatser är aktuella utvecklingsprojekt och satsningen på 1 500 nya lägenheter fram till 2029. Inom hållbarhet är det lika mycket fokus på upprustning av våra fastigheter, ökade insatser för trygghet samt skapande av miljöer som våra hyresgäster kan trivas i under många år framåt.