Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem erbjuder förlängd hyresrabatt för lokalhyresgäster igen

Sollentuna kommun och dess fastighetsbolag, Sollentunahem och SKAB, erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till sina lokalhyresgäster. Det gäller de hyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för juli-september 2021.

Hyresrabatterna ska underlätta för hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi, och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt.

- Ett välmående näringsliv är en mycket viktig del av ett attraktivt bostadsområde. Därför är vi glada att kunna förlänga hyresrabatten till och med september 2021 för de lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem AB.

Så fungerar hyresreduceringen

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronapandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds nu till och med september 2021. Sista ansökningsdag är 30 september 2021.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan in. Se blankett
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronapandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i maj 2021 – jämfört med maj 2019. Det ska styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna. Om verksamheten inte var aktiv maj 2019 ska omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
  • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder etc och skicka in med ansökan. Det behövs dock inte om blanketten har lämnats in i samband med en tidigare ansökan. Länk till blanketten
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).