Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Vi vill veta vad du tycker om din bostadsmiljö och ditt boende!

Vi vill att du trivs och känner dig trygg i området där du bor. Därför fokuserar vi mycket på social hållbarhet och arbetar för att du ska må bra och känna att du har inflytande över ditt boende.

Tisdagen den 12 oktober startar vi en undersökning om trivsel och trygghet. Enkäten skickas ut till ett urval av våra hyresgäster. 

Frågorna i undersökningen är viktiga och hjälper oss att förstår hur du som hyresgäst upplever vårt arbete. Tycker du att vi gör rätt prioriteringar för att förbättra den sociala hållbarheten?

Du får den här enkäten för att vi värdesätter dina synpunkter. Dina svar ger oss en tydlig bild av din upplevelse och vilka områden som vi kan bli bättre på. Vi hoppas att du tar en liten stund för att svara på frågorna. Det betyder mycket för oss!