Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Snart dags för inflytt i Esset

I kvarteret Esset 3-5 byggs det nu för fullt inför den kommande första inflyttningen under hösten 2022. Mellan befintliga bostadshus kommer det att byggas fyra hus varav ett högre hus på tolv våningar.

De nya husen på Ribbings väg blir ett fint bidrag till kvarteret Esset, som bland annat har som mål att skapa en bättre trygg­hetsmiljö och samtidigt lyfta området arkitektoniskt.

Adresserna för kommande husen blir:

Hus A: Ribbings väg 55A
Hus B: Ribbings väg 41A
Hus C: Ribbings väg 27A 
Hus D: Mittemellan Ribbings väg 15 och äldreboendet

Moderna och miljövänliga lägenheter

Ambitionen är att bygga miljövänligt och energieffektivt. Arkitekterna har tagit avstamp i befintlig bebyggelse för att de nya husen ska smälta bra in i omgivningarna och i den trivsamma kvartersmiljön.

Interiören i lägenheterna är modern och yteffektiv, med exempelvis öppen planlösning. På taket i hus D, som blir det högsta huset i kvarteret, undersöker vi möjligheterna att skapa ett gemen­samhetsutrymme i form av en terrass som de boende ska kunna njuta av.

Husen är belägna med närhet till centrum, sportfält och naturområden. När de nya husen planeras och byggs är vi även måna om området kring bostä­derna. Vi fokuserar särskilt på att skapa trygga områden med bra utemiljöer, belysning och gångstråk.

Vi kommer att göra mörka och otrygga gränder ljusare och tryggare och trimma träd och buskar för en öppen, trivsam miljö.

Håll utkik!

Hösten 2022 öppnar vi för intresseanmälan till de kommande 133 lägenheterna i området och den första inflyttningen beräknas ske hösten 2022.

Läs artikeln i senaste numret av vår kundtidning I våra kvarter