Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Idag är det brandvarnarens dag!

Vi är måna om att våra hyresgäster har väl fungerande brandvarnare och då och då behöver du testa att den fungerar genom att trycka på testknappen. Det är också viktigt att du har din brandvarnare uppsatt på rätt sätt så den varnar när den ska.

Har du en brandvarnare som inte fungerar behöver du serviceanmäla det direkt till oss på Mina sidor eller via Kontaktcenter.

Vid samtliga servicebesök framöver kommer våra Kvartersvärdar kontrollera brandvarnare oavsett vad servicebesöket gäller. Det är för att garantera att alla brandvarnare fungerar och är korrekt uppsatta. De brandvarnare vars garantitid går ut under året 2023 kommer vi att börja byta ut från och med i maj nästa år.

Bildkälla: Sveriges Allmännytta