Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Skärpt uthyrningspolicy ska ge ökad trygghet för Sollentunahems hyresgäster

Sollentunahems styrelse beslöt i slutet av oktober att skärpa Sollentunahems uthyrningspolicy genom att ta hårdare grepp mot hyresgäster som missköter sin relation med hyresvärden genom exempelvis olovlig andrahandsuthyrning. Den skärpta policyn är ytterligare ett steg i Sollentunahems arbete med att öka tryggheten för sina hyresgäster.

De största förändringarna ligger i förhållningssättet till hyresgäster som missköter sin kontakt med Sollentunahem genom exempelvis olaga andrahandsuthyrning, vanvårdad eller övergiven lägenhet, hot eller trakasserier eller att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter vid ansökan.

Jag ser att den skärpta uthyrningspolicyn kommer bidra mycket till att öka tryggheten för Sollentunahems hyresgäster. Det är viktigt att lägenheterna verkligen bebos av dem som står i kö hos Sollentunahem.

- Sollentunahems styrelseordförande Maria Stockhaus

Det är bra att uthyrningspolicyn ger oss möjlighet att vara ännu tydligare med att det inte är okej att hyra ut sin lägenhet olovligt i andra hand. Att veta vem man har som granne ökar upplevelsen av trygghet. Nu visar vi våra boende att vi fortsätter ta problemet med olovlig andrahandsuthyrning på allvar.

- Sollentunahems vd Anna Mellström


114 återtagna lägenheter hittills i år

Det skärpta arbetssättet i den uppdaterade uthyrningspolicyn innebär att sökande/hyresgäster med olämpligt uppträdande först får en skriftlig varning, och om uppträdandet upprepas förlorar hen alla sin köpoäng och spärras i tre år från att söka lägenhet hos Sollentunahem. Detta blir ett komplement till dagens arbetssätt där Sollentunahems utredare tillsammans med andra medarbetare jobbar medvetet och strukturerat för att hitta olovligt uthyrda lägenheter.

Hittills i år har Sollentunahem återtagit hela 114 olovligt uthyrda lägenheter. Genom att skärpa uthyrningspolicyn vässar vi ytterligare vårt arbetssätt för att säkerställa att vi har behöriga - och lämpliga - hyresgäster i våra fastigheter.

- Sollentunahems marknadschef Maria Lindblom