Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Lägenheter i Edsberg blir kvar i Sollentuna kommuns ägo

Lägenheter i Edsberg blir kvar i kommunens ägo och fortsätter att förvaltas av Sollentunahem.

Majoriteten i Sollentuna kommun har beslutat att de fastigheter som hör till bolaget Sollentunafastigheter 2 även fortsättningsvis ska ägas av det kommunägda bolaget Sollentuna Stadshus, som även äger Sollentunahem. Sollentunahem förvaltar sedan tidigare fastigheterna i Sollentunafastigheter 2 och kommer att göra det även fortsättningsvis. Fastigheterna ligger i Edsberg i östra Sollentuna.

Den föregående planen var att Sollentuna Stadshus skulle sälja Sollentunafastigheter 2 under hösten 2023. Den planen är nu alltså skjuten på framtiden.

– Jag är glad och tacksam över detta beslut, som är helt i linje med Sollentunahems ståndpunkt och önskan. Det skapar förutsättningar för Sollentunahem att fortsätta bygga den trygghet som vi vill att hyresgästerna ska uppleva i Edsberg, säger Sollentunahems vd Anna Mellström.

Sollentunahem kommer nu att göra en översyn av vilka investeringar som behöver göras i fastigheterna i Edsberg. Målet är en långsiktig och hållbar förvaltning som skapar trygghet och trivsel för hyresgästerna.

Uppdrag om att bygga nya lägenheter ses över

Majoriteten i Sollentuna kommun kommer även att se över Sollentunahems nuvarande uppdrag att om bygga 1 500 nya lägenheter till och med år 2029.

– Det är positivt att uppdraget om 1 500 nya lägenheter ses över, säger Anna Mellström. I det tuffa marknadsläge som råder, behöver vi göra väl övervägda bedömningar inför varje start av ett nybyggnations- eller ombyggnationsprojekt. Sollentunahems uppdrag är att driva en ekonomiskt hållbar verksamhet och erbjuda lägenheter där hyresgästerna har råd att bo.

Läs mer på Sollentuna kommuns webbplats: Uppdrag kring försäljning av SH:s fastigheter omformuleras