Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Följ med på en rondering

Regelbunden genomgång, en så kallad rondering i våra fastigheter är en viktig del av våra kvartersvärdars jobb och viktigt för både det löpande underhållet såväl som för den långsiktiga planeringen av våra underhållsprojekt. Genom att hålla koll på läget alla fastigheter i vårt bestånd kan vi se till att ha en uppdaterad underhållsplan.

– Sedan september 2021 har vi jobbat systematiskt med ronderingar i alla våra fastigheter. Den utveckling vi jobbar med nu handlar om hur vi kan jobba mer enhetligt över hela vårt bestånd, så vi har samma punkter vi går igenom för alla fastigheter, berättar Meng, områdeschef för förvaltningsområde Öster. På så sätt kan vi få en mer enhetlig bild över hur läget ser ut för alla våra fastigheter.

Vad är nyttan med ronderingarna för hyresgästerna?  

– Genom att återkommande kontrollera hela fastigheten kan vi jobba förebyggande med att åtgärda lås som behöver smörjas eller byta ut lampor som är trasiga. Större saker som annars hade blivit felanmälningar beställer vi åtgärder för eller kommer tillbaka med delar och fixar själva. Vi plockar även skräp och tar bort gamla informationslappar” säger kvartersvärden Håkan. Allt tillsammans är tänkt att bidra till ökad trivsel och större trygghetskänsla. Det är också ronderingarna som ligger till grund för de större projekt vi gör i fastigheterna, som fönsterbyte och fasadrenoveringar. 

Vad tittar man på under en rondering?  

– Det finns många kontrollpunkter vi tittar på. Vi granskar utomhusmiljön, entrépartier, trapphuset, cykel- och barnvagnsrum, källare, vind och förrådsutrymmen, elcentral, undercentral, tvättstuga, sophus, parkering och garage, säger Håkan. Två gånger om året kontrollerar vi även att fasaden ser okej ut, säger Meng.  

Vad är det typiskt att man upptäcker när man ronderar? 

– Vanligt är att det finns skräp och sopor slängt i källare, förrådsutrymmen och trapphus. Småskräp plockar jag bort direkt och vid större saker ringer jag städbolaget för bortforsling. Klotter är också vanligt, och att det saknas plastluckor som ska täcka sladdkopplingar. Ibland behöver en dörr smörjas eller en lampa bytas ut, då gör jag direkt, berättar Håkan. Det brukar också stå saker i trapphuset utanför lägenhetsdörrarna, då brukar jag ringa på hos hyresgästen och be hen att ta in sina saker eller ställa dem i ett förråd istället så att sakerna inte blockerar utrymningsvägarna, fortsätter han.  

Ni gör även en rondering som heter SBA, det vill säga systematiskt brandskyddsarbete. Hur skiljer sig en vanlig veckorondering från en SBA-rondering?  

– SBA-ronderingen gör vi en gång per kvartal, den liknar mycket av det vi tittar på veckovis men med tilläggen att kontrollera rök- och brandluckor, utrymningsskyltar och utrymningskartor, säger Håkan. 

Om du vill att din kvartersvärd ska titta på något speciellt vid nästa ronderingstillfälle kan du göra en serviceanmälan på Mina Sidor.