Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Gemensamma insatser för att motverka brott och bedrägerier

Vi är måna om att du känner dig trygg där du bor. På Sollentunahem arbetar vi för att våra bostadsområden och fastigheter ska vara trygga och säkra. Utöver det finns det viktiga saker som du som privatperson kan tänka på, för att skydda dig mot brott och bedrägeriförsök.

Så kan du skydda dig

Bedrägeriförsök mot privatpersoner är tyvärr vanligt, och knepen kan vara svåra att genomskåda. Du kan minska risken för att utsättas för bedrägeri genom att vara vaksam mot okända och oväntade kontakter och aldrig lämna ut inloggningsuppgifter, bank-id eller lösenord. Släpp inte in oväntade besökare i ditt hem och tänk efter innan du klicka på länkar i mejl.

Syftet med bedrägerier mot privatpersoner är ofta att stjäla pengar eller värdesaker, få åtkomst till viktig information eller ta kontroll över din dator.

Polisen har listat några av de vanligaste bedrägerierna och ger tips på hur du kan skydda dig mot dem. Det kan till exempel handla om att någon försöker lura sig in i din bostad, oväntade samtal från utlandsnummer eller falska meddelanden från någon som uppger sig vara från din bank eller från dator-support.

Läs mer om bedrägerier och hur du kan skydda dig, här på Polisens webbplats:Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

Om du misstänker att du har blivit utsatt för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök, hör av dig till Polisen: Utsatt för brott | Polismyndigheten (polisen.se)

Sollentunahem samverkar för öka trygghet och motverka brott

Sollentunahem samverkar regelbundet med Polisen, kommunen, föreningar och andra fastighetsägare för att ha en gemensam lägesbild över otrygghet i olika områden, och samordna insatser för att minska sådan otrygghet.

Svenska Dagbladet skrev i juni ett reportage om gängkriminalitet och hur skjutvåldet skakar Sverige, men att utvecklingen går åt motsatt håll i just SollentunaSå vill polisen stoppa gängen: Vi kan vända det här | SvD. Reportaget beskriver den effektiva metod som Polisen i Sollentuna använder för att bryta makten hos kriminella gäng. ”Man har infört ett systematiskt samarbete med kommunen och det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem…” berättar texten. Ett av citaten i reportaget lyder

”Om alla lokalpolisområden hade den här ansatsen, och om alla kommuner och bostadsbolag var lika engagerade, då skulle vi vända det här.”

Detta gör oss på Sollentunahem både stolta och fulla med tillförsikt inför både nuläget och framtiden i Sollentuna.

Ronderingar och trygghetsvärdar

Vi gör regelbundna ronderingar i våra fastigheter, där vi bland annat kontrollerar lås och dörrstängare och att belysningen fungerar som den ska. Vi jobbar för att ha/införa elektroniska nycklar och passersystem, att dörrar är motståndskraftiga mot inbrott och att handtag på balkong-/terrassdörrar och fönster är låsbara.

I vissa gemensamma utrymmen som trapphus och källare har vi trygghetskameror för att förebygga brott, skadegörelse och komma till rätta med störningar. På vissa platser har vi satt upp så kallade störningsboxar, för att minska oönskat ”häng” där obehöriga uppehåller sig i trapphusen.

Vi anlitar även trygghetsvärdar som hjälper oss att förebygga oordning under helger och gör regelbundet trygghetsvandringar i våra bostadsområden där vi identifierar sådant som skapar otrygghet, som klotter och skadegörelse.

När du möter oss från Sollentunahem

Om vi från Sollentunahem knackar på hemma hos dig bär vi alltid kläder med Sollentunahems namn eller logotyp på, och vi kan identifiera oss med ID-kort (så kallat ID 06-kort) där det framgår att vi jobbar på Sollentunahem. Om en hantverkare knackar på för att utföra arbeten för Sollentunahems räkning, har du alltid möjlighet att be personen att identifiera sig. Om du vill verifiera att Sollentunahem har beställt hantverkarens arbete, kan du höra av dig till vårt Kontaktcenter: www.sollentunahem.se/kontakt 

Vi som jobbar på Sollentunahem och våra entreprenörer kommer aldrig att be dig om bank-id, lösenord eller liknande inloggningsuppgifter.

Fortsätt att vara vaksam, och ta hand om dig och dina nära!