Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Unga trygghetsvärdar bidrar till ökad trygghet hos Sollentunahem

PRESSMEDDELANDE. Den 7 oktober börjar sex ungdomar från Sollentuna sin anställning som trygghetsvärdar hos Sollentunahem. Trygghetsvärdarnas uppdrag är att förebygga oordning som klotter och skadegörelse och hålla helt, rent och snyggt i våra bostadsområden. Syftet är att öka upplevelsen av trygghet för våra hyresgäster.

Sollentunahem har anlitat trygghetsvärdar i ungefär tre års tid. Trygghetsvärdarna arbetar i våra bostadsområden, främst i Tureberg och Edsberg, på kvällar och helger då Sollentunahem inte har ordinarie personal på plats. Nytt för i år är att trygghetsvärdarna har fått ett utökat ansvar i att själva snabbt och enkelt kunna skapa serviceärenden för åtgärdsbehov som de ser i områdena.

Trygghetsarbete enligt välbeprövad metod Trygghetsvärdarnas insats är en medveten del i Sollentunahems trygghetsarbete, som följer den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att till exempel klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod som har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Vi arbetar strukturerat för att hela tiden utveckla tryggheten och trivseln i våra bostadsområden. Våra trygghetsvärdar är mycket viktiga i det arbetet, och dessutom väldigt uppskattade av våra hyresgäster.

- Carolina Lejon, Sollentunahems förvaltningschef

Arbetstillfällen för Sollentunas ungdomar

Sollentunahems vd Anna Mellström ser att trygghetsvärdarnas arbete är betydelsefullt för både hyresgästerna och ungdomarna:

Samtidigt som miljön blir tryggare och trivsammare i våra bostadsområden, skapar vi arbetstillfällen för ungdomar från Sollentuna som får chans att bygga upp sin arbetslivserfarenhet. Några av våra trygghetsvärdar har tidigare sommarjobbat i Juniorlaget, vår satsning på sommarjobbare. Det är viktigt för oss som kommunalt bostadsbolag att kunna lyfta fram och stötta Sollentunas ungdomar.

- Anna Mellström, VD Sollentunahem