Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Ny hyra för Sollentunahems bostäder 2023

Sollentunahem och Hyresgästföreningen har enats om en ny hyresnivå för bostäder 2023. Överenskommelsen innebär för de allra flesta av hyresgästerna en hyreshöjning på 4,5 procent, som gäller från och med 1 mars.

Överenskommelsen baseras på kostnadsutvecklingen för Sollentunahem och en bedömning av den ekonomiska utvecklingen i samhället, vilka har en stark inverkan på Sollentunahems förutsättningar att driva sin verksamhet. Sollentunahems yrkande och behov av höjning var högre än slutresultatet. Men givet förutsättningarna har vi enats om en ny hyresnivå som båda parter kan acceptera.

Den nya hyresnivån avser lägenheter inom Sollentunahem och de fastigheter som Sollentunahem förvaltar. För ett fåtal av fastigheterna i beståndet träffas separata överenskommelser om lägre hyresnivåer för 2023. Det gäller bland annat nyproduktion. Hyresgästerna i dessa hus får särskild information om hyresnivåerna.

— Årets hyreshöjning är högre än de senaste årens höjningar, men täcker inte alla kostnadsökningar som Sollentunahem har gällande löpande förvaltning, elkostnader, byggmaterial och räntor. Samtidigt är det en orolig tid när alla drabbas hårt ekonomiskt. Givet detta är vi nöjda över att ha nått en överenskommelse, och måna om att nu kunna informera våra hyresgäster om den nya hyran, säger Sollentunahems vd Anna Mellström.

Pressmeddelande om Sollentunahems hyresöverenskommelse 2023-02-13

Frågor och svar

  • Hur räknar jag ut min nya hyra?

Multiplicera din nuvarande hyra med 1,045. Då ser du vad din nya hyra blir. Om du har standardhöjande tillval, höjs de var för sig med samma procentsats (4,5 %) och avrundas var för sig.  

  • Behöver jag betala hyreshöjningen retroaktivt?

Nej. Hyreshöjningen gäller från och med 1 mars 2023, dvs du betalar din nya hyra första gången på den hyresavi som du får efter 13 februari.

  • Hur betalar jag min nya hyra?

Din nya hyra kommer att finnas angiven på hyresavin för mars, som du får efter 13 februari på det sätt som du har valt (avi, e-faktura eller autogiro).

  • Vad ska jag göra om jag inte klarar att betala min hyra?

Kontakta Sollentunas socialtjänst om du upplever problem med att betala din hyra.

  • Vart går hyrespengarna?

Sollentunahem använder hyresintäkterna för att ge bra service till dig som hyresgäst, bland annat genom att underhålla hus, lägenheter, gårdar och utemiljöer, genomföra trygghetsåtgärder och bygga nya hus.

  • Varför höjer Sollentunahem hyran?

Sollentunahem har ökade kostnader för löpande förvaltning, elkostnader, byggmaterial och räntor. Bra att komma ihåg är att eftersom Sollentunahem är ett allmännyttigt bolag, stannar vinster kvar i bolaget. Det gör att vi kan underhålla våra fastigheter och bygga nya bostäder.

  • När höjer ni hyran nästa gång?

Hyresförhandling sker mellan Sollentunahem och Hyresgästföreningen i början på varje år. Så snart dessa förhandlingar är klara, meddelas den nya hyresnivån.