Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems hyresgäster upplever stor ökning av sin nöjdhet och trygghet

PRESSMEDDELANDE.Resultatet i Sollentunahems hyresgästundersökning 2023 visar att hyresgästerna upplever att deras nöjdhet inom undersökningens samtliga indexområden, t ex service, profil, valuta för hyran, och delindexet trygghet, har ökat. Vi konstaterar mycket glädjande en ökning på mellan drygt 1 och drygt 4 procent jämfört med föregående års mätning, vilket i sammanhanget klassas som en stor förflyttning.

Sollentunahem har ett ambitiöst mål att öka sina hyresgästers nöjdhet under 2023. Att målet uppnås, till vissa delar med råge, ger oss glädje och inspiration att fortsätta vårt strukturerade arbete för att våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sina bostadsområden.  
 
Värdefulla insikter 

Hyresgästundersökningen ger oss mycket värdefulla insikter. Serviceindex beskriver till exempel hyresgästernas uppfattning om det är rent och snyggt i området, hur de upplever kontakten med Sollentunahem och kvaliteten på det arbete som vi utför. Indexet profil ger en uppfattning om trivsel och om Sollentunahem är måna om sina hyresgäster. Valuta för hyran anger hur man som hyresgäst upplever att man får valuta för sina hyrespengar.  

Vi är tacksamma över att så många av våra hyresgäster tog sig tid att svara på undersökningen. Det tyder på ett gott engagemang och ger ett tillförlitligt resultat. Och framför allt är vi väldigt stolta och glada över att nöjdheten har ökat så tydligt. Det är ett fint kvitto på att hyresgästerna trivs, och att våra medarbetares ansvarstagande och engagerade arbete ger resultat.  

- Anna Mellström, Sollentunahems vd

Särskild ökning inom trygghet  
Indexområdet trygghet, som ger svar på bl a hur hyresgästerna upplever personlig trygghet i området, säkerhet mot inbrott, belysning, och kontakten med sina grannar ökar dels i sin i helhet (+2,4 %), och glädjande nog markant i Tureberg (+4 %) och Edsberg (+1,8 %), som båda är klassade av Polisen som utsatta områden. Sollentunahems resultat för trygghetsindex är långt över branschmedelvärdet för utsatta områden i hela Sverige.  

Det betyder väldigt mycket för oss att våra hyresgäster upplever att deras trygghet har ökat. En viktig nyckel i trygghetsarbetet är vårt nära samarbete  med Sollentuna kommun, Polisen och andra fastighetsägare i området. 

- Carolina Lejon Sollentunahems förvaltningschef


Om Sollentunahems hyresgästundersökning  
Sollentunahem genomför årligen en omfattande hyresgästundersökning för att följa hyresgästernas nöjdhet och få underlag till fortsatt förbättringsarbete. Undersökningen genomförs i samarbete med företaget AktivBo, som mäter hyresgästers nöjdhet för drygt 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt tio länder. Sollentunahems hyresgästundersökning skickas till samtliga hyresgäster (motsvarar i år drygt 4 300 mottagare). Svarsfrekvensen 68 procent bedöms av AktivBo som mycket hög, och en förflyttning av resultatet på mer än 1 % på indexnivå innebär ”en stor förflyttning”. Sollentunahems genomsnittliga betyg för undersökningens samtliga index ligger på ca 80 procent (skala 1-100 %). De områden som Sollentunahem fokuserar på att förbättra framöver handlar bl a om vår tillgänglighet och hyresgästernas upplevelse i samband med felanmälan.